Το καθήκον της Ομορφιάς

24dec2015-selfie-people-with-camera-syntagma-girls-friends-dsΗ ομορφιά δεν είναι αυτοσκοπός και μάλιστα αυτο-εκπληρούμενος.Υπάρχει για ορισμένο σκοπό που η αλάνθαστη Φύση ορίζει: να θυσιαστεί στο βωμό του Έρωτα και μόνο σ’αυτόν και σε κανένα άλλο βωμό. Αυτό είναι το μέγιστο καθήκον της και μόνο με αυτό το τρόπο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο μεγάλο δώρο της Ζωής όπως τής δόθηκε. Βέβαια απώτερος σκοπός του Έρωτα και στρατηγικός σχεδιασμός της ίδιας της Ομορφιάς και της Ζωής είναι η εις το διηνεκές αναπαραγωγή της-μέσω του Έρωτα φυσικά, τί άλλο; Ως εκ τούτου -και επειδή οι εκάστοτε φορείς της Ομορφιάς υπακούουν στον αδήριτο νόμο της Φθοράς-οι κάθε φορά νέοι ωραίοι έχουν το παρελκόμενο καθήκον προς την Ιστορία της Ανθρωπότητας σαν Ιστορίας Ομορφιάς, αυτό το ατίμητο δώρο να το καταχωρούν στα ληξιαρχεία της Ομορφιάς, όπως αυτά είναι τα φωτογραφικά αρχεία ή σε ακόμη πιο επίσημη μορφή οι ένδοξες Πινακοθήκες και τα Μουσεία. Μ’άλλα λόγια, η σέλφι είναι το ελάχιστο καθήκον κάθε όμορφου κοριτσιού  αλλά και ανάλογο καθήκον από τη πλευρά του φωτογράφου, όταν βρίσκεται απέναντι σε μια τέτοια ομορφιά να τη καταγράφει, στην καλύτερη δυνατή εκδοχή της και έκφανση.

Leave a comment

Filed under Φωτογραφίες δρόμου, street photography

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s