Παρανομίας η Αποφασιστική Στιγμή!

6dec2016-eoloustadiou-corner-biker-nikosroccos-dsΗ χρονική στιγμή από όπου αρχίζει και στοιχειοθετείται η αδικοπραξία συμπίπτει με τη παραβίαση του χωρικού ορίου που καθορίζουν οι απαγορευτικές ταινίες. Κατά μία έννοια μια τέτοια παραβίαση χώρου γεννά χρονική εκκίνηση, αφετηρία για ένταξη στην επικράτεια της παρανομίας και των εξ αυτής παραγόμενων συνεπειών.

 

Αν και από τα χρόνια των νομικών μου σπουδών με χωρίζει μια συντάξιμη πια 35ετία και άρα δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από αυτές αφού ελαχιστότατα ασχολήθηκα με τα νομικά-από τότε!-διαισθητικά μπορώ βάσιμα να ισχυριστώ ότι η έννοια της Αποφασιστικής Στιγμής στη Φωτογραφία μπορεί-τηρουμένων των αναλογιών φυσικά-mutatis mutandis που θάλεγαν οι παλιοί  μου συνάδελφοι-να κατανοηθεί ακόμη και να εμπεδωθεί σαν χωροχρονικό ορόσημο, αν μελετηθεί και σαν ένταση, σαν κορύφωση μιας παράνομης βούλησης που οδεύει στην πραγμάτωσή της. Έτσι για να βάλουμε και το στοιχείο της τεστοστερόνης στα καταστατικά στοιχεία κάθε εναργούς πράξης και σκέψης μας. Και οι οργασμικές στιγμές της συντέλεσης της παρανομίας καθώς και του πατήματος του κλείστρου είναι αναντίρρητα τέτοιες. Πατάω το κλείστρο της παρανομίας σημαίνει ότι πραγματοποιώ μια αδικοπραξία-ειδικά αν η φωτογραφία είναι χάλια!

 

Σ.Σ. Ελπίζω να μη σάς έμπλεξα έτσι όπως τα έμπλεξα 😉

Leave a comment

Filed under Φωτογραφίες δρόμου, street photography

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s