Το άτοπο

Beggar(Young)-Syntagma-sq.-Nikos-Roccos-Νίκος-Ρόκκος

Η αίσθηση ότι υπάρχει κάτι άτοπο σ’αυτή τη σκηνή είναι αναντίρρητα πολύ δυνατή. Προφανώς και δεν είναι δουλειά μας να κρίνουμε ανθρώπους και συμπεριφορές-μισώ το κήρυγμα και τους άμβωνες!-αλλά είναι διερευνητέο ποια συμπεριφορά είναι επιλήψιμη σ’αυτή τη φωτογραφία. Για να διευκολύνω τη κατεύθυνση του συλλογισμού, θα πω ότι η κοινωνία, σαν συλλογική αντίληψη και συμπεριφορά, ξέρει να εντοπίζει το άδικο και όσο τής είναι δυνατό να συνδράμει στο μετριασμό των συνεπειών του.

1 Comment

Filed under Φωτογραφίες δρόμου, street photography

One response to “Το άτοπο

  1. Pingback: Το σθένος της αχάριστης εργασίας | camerart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s