Γεννημένη έγχρωμη

New-Flags-Alexandras-str.-Nikos-Roccos

Με τη ψηφιακή τεχνολογία η μετατροπή μιας έγχρωμης εικόνας σε ασπρόμαυρη είναι υπόθεση κλάσματος δευτερολέπτου. Με τόσα χρόνια εμπειρία και στο ασπρόμαυρο και στο έγχρωμο-ανήκω σ’αυτή τη σπάνια κατηγορία φωτογράφων που το συνδύαζαν αυτό ήδη από τα αναλογικά χρόνια-βασικά ξέρω πότε μια εικόνα λειτουργεί καλύτερα σαν έγχρωμη και πότε στην ασπρόμαυρη εκδοχή της. Έτσι για τις γεννημένες όχι απλά έγχρωμες-τώρα πια όλες έτσι γεννιούνται, με την φωτεινή εξαίρεση όσων χρησιμοποιούν τη μονοχρωματική Leica-αλλά τις γεννημένες για να είναι έγχρωμες και μόνο τέτοιες και τίποτα άλλο παρά μόνο έγχρωμες, δεν χρειάζεται να κάνεις καμιά σκέψη για τη μετατροπή τους σε ασπρόμαυρες ούτε καν αυτή η απλή διαδικασία του κλάσματος δευτερολέπτου που προανέφερα. Δέστε το παράδειγμα της σημερινής ανάρτησης: το πάνω μέρος της φωτογραφίας μπορούσε όντως να κάνει ένα εξίσου συναρπαστικό ασπρόμαυρο αλλά έτσι θα χανόταν ο σκληρός πυρήνας του σκεπτικού αυτής της όμορφης εικόνας-σκεπτικού που είναι εξίσου και ο ίδιος ο σκληρός αφηγηματικός πυρήνας της ταυτόχρονα- που βρίσκεται στο κάτω μέρος και που ουσιαστικά περιλαμβάνει το αίτιο δημιουργίας του πάνω μέρους: τα αλλαγμένα παλιά banners. Αυτή η λεπτομέρεια, σαν τέτοια, δεν θα μπορούσε να αποδοθεί με τη σαφήνεια που συμβαίνει στο έγχρωμο.

Leave a comment

Filed under Φωτογραφίες δρόμου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s