Κάποιες εκκλησίες των Γραικών

Church-Interior-WB-DS

Δεν έχουν όλες οι ελληνορθόδοξες εκκλησίες τον πλούτο και τη λάμψη του καβαφικού ένδοξου μας βυζαντινισμού, ακόμη και αν είναι αυθεντικά βυζαντινές. Η γεγυμνωμένη λιτότητα των πέτρινων υλικών τους είναι εξίσου βυζαντινή κι αυτή και τα εκατοντάδες διάσπαρτα βυζαντινά ξωκλήσια, παρεκκλήσια, ναΐσκοι του ελληνικού χώρου είναι αψευδείς μάρτυρες αυτής της αλήθειας.Athens-(67)-WB-DS

Advertisements

Leave a comment

Filed under Αρχιτεκτονική Φωτογραφία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s